* * * * *

petak, 16. listopada 2020.

FOTO ARHIVA: GORAN PAVELIĆ PIPO (SEDMI DIO)

KOROWA BAR
KONCERT U STANU NA KRALJEVCU U KOJEM SU 
ŽIVJELI SLAMNIG, ŽARDIN I PIPO (1982. god)
MALI MANCE
PILE, TOMO, PAVLICA, ZAMBELLI I MANCE
BOŠKO I IVANA
SONJA, MANCE I SLAMA
PJER ŽARDIN, KINA I PREKSI

KOROWA BAR
KONCERT U JABUCI (1982. god)
MANCE, TOMO, PILE, ZAMBELLI, PINK I VITROSAX
BRANKO MANOJLOVIĆ MANCE
VESNA

FOTOGRAFIJE SE MOGU NARUČITI U VISOKOJ REZOLUCIJI DIREKTNO OD AUTORA NA MAIL: 
GORAN PAVELIĆ PIPO


FOTOGRAFIJE SNIMLJENE U STANU NA KRALJEVCU ZA START:

PIPO & STRAŽARNI LOPOV

Nema komentara: