* * * * *

srijeda, 19. studenoga 2014.

IVAN MARUŠIĆ KLIF - FAZNI POMAK

IVAN MARUŠIĆ KLIF - FAZNI POMAK

Fazni pomak za prostor, softver, pet kamera, pet projektora, svjetla i neodređeni broj posjetitelja.
Fazni pomak je vremenska razlika između dva vala s istom frekvencijom u odnosu na istu referentnu točku u vremenu.
U klasičnoj upotrebi faznog pomaka u glazbi, npr. kod Steve Reicha, radi se o kašnjenju istog zvuka ili iste muzičke fraze, međutim ovdje se ne radi o kašnjenju iste slike nego o kašnjenju pokreta - ne ponavlja se sadržaj nego parametar putanje - kamere prolaze put od jedne do druge točke u prostoru sa vremenskim pomakom.
U realizaciji rada krenuo sam od rigorozne matematičke definicije faznog pomaka, pokušavajući ga primjeniti na pokretne kamere postavljene u prostoru, međutim želja da ujedinim dva principa: fazni pomak i praćenje jedne prostorne točke iz više pozicija, povremeno proizvodi paradoksalne situacije u kojima se javljaju greške i logički paradoksi, te dolazi do razilaženja metode i prakse.
Uvjet faznog pomaka je da dva vala imaju istu frekvenciju, odnosno da svaka kamera radi isti pokret, da prelazi isti put. Da bi taj fazni pomak bio prepoznatljiv, kamere bi morale biti postavljene jedna pored druge, međutim u ovom slučaju kamere snimaju iz različitih prostornih kuteva, te u mnogim slučajevima ovo više nije fazni pomak. U određenim prostornim putanjama će se pojaviti klasični fazni pomak, dok će se u nekim drugim raspasti, mutirati i deformirati.
Što sve pridonosi tom neredu?
Unatoč određenim tehničkim talentima, moj pristup je primarno umjetnički i iracionalan, a sposobnosti ograničene. U procesu se često javljaju bugovi i otkrivaju kardinalne greške u razmišljanju. Tehnika ima svoj život, kamere se ponašaju po sebi svojstvenim pravilima, koja je ponekad moguće prilagoditi mojim željama, a ponekad i nije.
Te situacije više ne tretiram kao problem nego kao šansu. Kreiram sistem koji živi između programiranog i nepredviđenog. Sistem sa ugrađenim greškama i manama, koji je na kraju življi i nepredvidljiviji nego savršen sustav.
Sistem je programiran da dozvoljava slučajnost.
Sistem proizvodi nešto sto je izvan moje moći.
Sistem proizvodi mane i greške.
Sistem održava fragilnost tehnologije.
Sistem podržava vlastiti neuspjeh.


POGON JEDINSTVO 
Trnjanski nasip bb,  Zagreb
Otvorenje izložbe je u četvrtak 20.11.2014 od 19-22h
Izložba je otvorena do nedjelje 23.11. od 17-21hNema komentara: