* * * * *

četvrtak, 16. srpnja 2015.

ANTI-NOWHERE LEAGUE - ZAGREB 1983 (VIDEO)

ANTI-NOWHERE LEAGUE
BIENNALE - RANS MOŠA PIJADE - ZAGREB 1983

VIDEO ARHIVA: ŠIME STRIKOMAN

NAJAVA KONCERTA OBJAVLJENA U POLETU:

TEKST O JUGOSLAVENSKOJ TURNEJI
ANTI-NOWHERE LEAGUE (DŽUBOKS 1983):


POVEĆAJ FOTOGRAFIJU SA TEKSTOMHVALA ŠIMI STRIKOMANU I DUBRAVKU JAGATIĆU


STRAŽARNI LOPOV 2015Nema komentara: