* * * * *

četvrtak, 5. ožujka 2015.

LOŠI DEČKI ZDENKA FRANJIĆA


LOŠI DEČKI 
VIDEO SPOT I DEMO KAZETA 1996

1. Umrl sam u Ameriki (video spot) 
2. Loš dečko (demo 1996) 
3. Pojačavač osečaja (demo 1996)
4. Bela ko mleko (demo 1996)
5. Španski bluz (demo 1996)
6. Bilokad bilogde bilokak (demo 1996)
7. Ludi pes (demo 1996)
8. Umrl sam u Ameriki (demo 1996)
9. Ljubav je jaka ko smrt (demo 1996)
10. Vožnja (demo 1996)
11. Umrl sam u Ameriki (alternativna verzija video spota sa različitim završetkom) 

Spot je režirao i montirao Baričević Miljenko Moljac, a snimao je Mario Kokotović
PROMO MATERIJAL:

PHOTO SESSION ZA ALBUM "U KREVETU"
FOTOGRAFIJE: DAMIL KALOGJERA

HVALA ZDENI NA USTUPLJENIM MATERIJALIMA

SVI ALBUMI LOŠIH DEČKI SE ZA MALE PARE MOGU NARUČITI
DIREKTNO OD IZDAVAČA ZDENKA FRANJIĆA -  SLUŠAJ NAJGLASNIJESTRAŽARNI LOPOV 2015


Nema komentara: